Výzva nouzového stavu: sdílet současnost

Přijmout současnost, tu naši (post)modernitu jako něco, co je v pořádku, co je naše realita a naše kultura. Nemít strach z toho nového, co přichází, co je právě teď. I to může být klíčem k mírovému soužití dvou kultur. Když nesdílíme minulost, sdílejme současnost.

Zmiňovaný rozhovor s Margaret Mead (Znovu jsem si to pustila a všimla jsem si, jak jsem to slyšela všechno jinak, tak jen podotýkám, že jsem si ten citát neúmyslně domyslela trochu po svém. Některá slova rozvířila myšlenky a nápady, které jsem pak vetkla do úst paní fantastické Antropoložce, takže pardon.)

Zmiňovaný Ted Talk Martina Soukupa

Hati Written by: